Informacio de criptomonedes
Mes grafics

GRAFICS

Què és un gràfic?
Un gràfic al món del trading és una seqüència de dades dibuixades sobre un període de temps determinat. Els gràfics estan formats per un pla de coordenades amb un eix vertical (eix y) que representa l'escala de preus i un eix horitzontal (eix x) que registra l'escala de temps.

Hi ha tres tipus diferents de gràfiques de preu que varien depenent de com disposen la informació per al públic. A continuació, detalleu sobre les diferències d'aquest tipus de gràfiques.
Per què serveixen els gràfics al mercat de criptomonedes?
Les gràfiques de preu, igual que altres eines financeres, estan al servei dels traders i inversors per dur a terme anàlisi tècnica (AT) i fonamental (AF) sobre un mercat en qüestió. Una gràfica per si sola no ens permet predir una tendència futura, però sí que ens ajuda a identificar patrons de comportament. Per exemple, amb un gràfic lineal o de barres podem analitzar l'evolució del preu d'una criptomoneda al llarg del temps. Amb les espelmes japoneses es pot identificar si hi ha una major dominància al mercat de venedors o compradors, o si cert esdeveniment social va generar alguna variació en el preu o és l'origen d'una fluctuació. A l'anàlisi fonamental, les gràfiques preu poden ser comparades amb les de volum, capitalització de mercat o dades sobre la blockchain, per calcular el valor real d'un actiu criptogràfic. Així mateix, permeten identificar dades de mercat de forma ràpida i detallada, cosa que ajuda a visualitzar el mercat d'una manera més àmplia.
EN QUINES CRIPTOMONEDES INVERTIR

El que nosaltres recomenem sempre es mirar primer un grafic. Aqui podem veure una taula amb la rendabilitatacumulada.
Aquestes xifres ens poden ajudar a fer-nos una idea de quines podrien ser algunes de les millors criptomonedes del 2022, encara que, a causa de la seva volatilitat, anirem actualitzant aquestes dades i només el temps ho dirà.

 

 

Nombre criptomoneda Rentabilidad acumulada
GALA +51421.62%
Axie Infinity +18743.17%
The Sandbox +14930.12%
Polygon +12846.50%
Terra +10829.48%
Solana +10086.71%
Fantom +8819.81%
Traduir »